Hundsjukdomar sprider sig allt snabbare

October 26, 2018 at 2:02 pm

Det har under de senaste åren blivit allt lättare att ta med sig sin hund på resor till utlandet. Allt fler hundar adopteras också till Sverige från olika länder. Giltiga vaccinationer med mera är ett krav för dessa transporter men trots detta dyker det upp allt fler hundsjukdomar i landet och de sprids ofta fort.

Hundsjukdomar kan döda

Det finns många olika hundsjukdomar och de kan vara olika farliga för hunden. Det många inte vet är att det också finns hundsjukdomar som verkligen är dödliga om hunden inte kommer snabbt under behandling . En sådan sjukdom kan snabbt sprida sig över landet om inte hunden hamnar under isolering. Ofta kan sjukdomen ha diffusa symptom som gör att den inte upptäcks förrän hunden blivit riktigt sjuk och detta kan ställa till stora problem. Hundar vistas ofta på samma ställen, de hälsar på varandra, binds utanför butiker med mera. Även hundens avföring kan i vissa fall sprida smitta och det räcker ibland inte med att folk plockar upp den.

Att motverka smittspridning

För att undvika spridning av olika smittor bör man se till att hålla sin hund vaccinerad. Man bör också undvika att låta den hälsa på flera andra hundar och hindra den från att leka med leksaker upphittade i parken eller hundrastgården. Ofta är det bra att inte ta med hunden på utlandsresan för den lätt kan bli extra mottaglig för olika bakterier och virus som dess kropp inte är van vid. Om hunden har nedsatt immunförsvar eller om den är stressad över resan är den ännu känsligare.

Om hunden blir sjuk

Om man har en hund om blir sjuk bör man kontakta en veterinär. Om man misstänker en smittsam sjukdom bör kontakten tas omedelbart och hunden bör isoleras. Detta kan ofta en veterinär ordna. Det viktiga är att kontakta dem så snart man ser symptom.