Nytt arbetsområde för människans bästa vän

October 26, 2018 at 2:02 pm

Att ha en hund sägs vara fantastiskt. Människans bästa vän kallas de. Sedan urminnes tider har de varit en stabil och trogen följeslagare till oss människor. Den är sällskapet som alltid saknar dig när du går och lyckan vet inga gränser när den ser dig på nytt. Detta oavsett hur långt ni varit ifrån varandra. De har en unik förmåga att känna in och känna av människor.

Utöver att vara ett fantastiskt sällskap kan dessa, våra fyrbenta vänner, fylla en fantastisk nytta, både för individ och för samhälle. Många av oss känner redan till, och ser titt som tätt ledsagarhundar, som är till stor hjälp för människor med kraftigt nedsatt syn. Hundar används även utbrett och effektivt för vakt och för jakt. Den klassiska Sanktbernhardshunden som räddar människor som är på väg att drunkna är många av oss också bekanta med. Vid sökande efter människor som försvunnit eller gått vilse används även spårhundar för att söka och finna rätt på dessa.

De senaste åren har det också blivit alltmer vanligt med vårdhundar, det vill säga hundar som tränats och används på vårdinstitutioner för att de har en lugnande inverkan på människor. Detta kan komma väl till användning exempelvis inför en undersökning eller behandling som kan upplevas kraftigt obehaglig av vårdtagaren. Vårdhundar används med framgång exempelvis till människor med kognitiva sjukdomar, såsom Alzheimer demens, exempelvis vid tandvård, som dessa patienter kan uppleva mycket obehagligt.

I en artikel från Dagens Industri berättas även hur hundar på senare tid börjat tränas och användas för att spåra vägglöss. Anticimex uppger att mängden anmälningar av vägglöss har eskalerat med närmare 50 % de senaste åren. Ett företag som har tagit fram en lösning mot det här problemet är Dog in work. De tränar upp och använder hundar för att spåra vägglöss. En tränad hund, menar Marie Hedin, hittar vägglöss betydligt oftare än tekniker från saneringsfirmorna.