Svenska brukshundsklubben

Det är alltid roligt att träffa andra hundar, träna och bara kunna gå någonstans dit din hund kan springa fritt. Du har oftast en lokal hundklubb närmare än du kanske tror. Svenska brukshundsklubben finns på många orter i Sverige och här erbjuds du och din hund inte bara gemenskap utan också möjligheten att träna och gå olika kurser.

Den Svenska Brukshundsklubben är en ideell medlemsorganisation och en specialklubb inom Svenska kennelklubben. Organisationen har funnits sedan 1918 och har inga politiska eller religiösa kopplingar och den huvudsakliga verksamheten är utbildning och tävling.

Det finns idag över 60 000 medlemmar i klubben och över 300 lokala klubbar runt om i Sverige. De har även avelsansvar för runt 20 brukshunds-raser.

Här kan du som medlem träna, arrangera samt tävla i aktiviteter så som bruksprov, agility, rallylydnad, patrull, utställningar, avelsarbete samt kurser för hundägare och mycket mer.

Verksamheten bedrivs av medlemmarna på den ort den lokala klubben finns och den hittar du i nästan alla kommer.

Svenska Brukshundsklubben är också en av Sveriges 18 frivilliga försvarsorganisationer vilket betyder att de rekryterar och utbildar hundar samt personal till myndigheten för samhällsskydd och beredskap ( MSB) samt försvarsmakten.

Det som är mest positivt med Svenska Brukshundsklubbens förbund är att de helt följer demokratiska processer. Det betyder att alla medlemmar i sin lokala klubb har inflytande i verksamheten. De har förtroendevalda som representerar ens distrikt och det finns även en kongress inom klubben där förbundsstyrelsen väljs, som leder hela verksamheten.

Svenska brukshundsklubben har sitt vuxit fram i just hundar i människans tjänst och hette vid starten Svenska skydds och sjukvårdshunden men bytte till nuvarande namn 1940.

Är du intresserad av att gå med i din lokala brukshundsklubb så är det bara att gå in på hemsidan och se vart närmaste ligger. Du kan också ta kontakt med klubben via mejl om du har frågor.